Nätvinshandeln spås en ljus framtid


Idag står nätvinhandel för 1,23 procent av den svenska alkoholmarknaden och enligt en undersökning, genomförd av HUI (Handelns undersökningsinstitut), ser man att denna andel potentiellt kan växa till 30 procent inom tio år.

I en intressant artikel på Dagens Industri kan du läsa mer om nätvinshandel, dess utveckling och om hur nya aktörer ser på marknaden.

 

 

 

 

 


| , ,Lämna ett svar: