ekfat


Vad är barrique?

23 September, 2014 | , , , , , | 0 comments

Barrique är ett fackuttryck för en metod att lagra vitt eller rött vin som blivit allt populärare under de senaste åren. Barrique är den mest använda typen av ekfat för lagring av kvalitetsvin. De rymmer vanligen 225 till 228 liter, dvs. de är små fat som påverkar vinet starkare än större fat på grund av Läs mer…


Ett träfat är mer än bara en behållare (2/2)

03 August, 2012 | , , , , | 1 comment

(Del 1) Träet Till en början använde man till vinberedningen fat av olika träslag. Bland annat också träslag som akacia, bok, kastanj, körsbär eller poppel. Under tidens lopp märkte vinkällarmästarna dock att det endast var fat av ek och kastanj som gav vinerna de lämpliga aromerna. Kastanjeträ är känsligt mot trämask och används därför idag Läs mer…


Ett träfat är mer än bara en behållare (1/2)

30 July, 2012 | , , , , , | 1 comment

Hur fungerar egentligen ett träfat? Det består av två tunnbottnar och störarna, som är något konvext böjda och därmed ger fatet den typiska kupiga formen. Störarna hålls på plats med hjälp av varmförzinkade bågar av metall. Fatets moderna filosofi I motsats till förr anpassas idag fatets storlek och träslaget mycket noga till vinet. De senaste Läs mer…