knoppar


Vinskola del 4: Druvkunskap – vinrankorna

23 April, 2015 | , , , , , | 0 comments

Som få andra kulturväxter har vinrankor en förmåga att växa och frodas även i de mest näringsfattiga och magra jordarna. Vinrankans överlevnadskraft kommer ur dess rotsystem med rötter som går djupare i marken än hos de flesta andra växter. Där på djupet hittar vinrankan vatten, mineraler och kväve som saknas i de övre jordlagren. Den Läs mer…