Los Vascos


INTERVJU MED BARON ÉRIC DE ROTHSCHILD

11 September, 2015 | , , | 0 comments

Vår artikelförfattare Eckhard Hillmann har träffat Baron Éric de Rothschild för en utförlig intervju om familjen Rothschilds verksamhet i Chile. Herr Rothschild, hur kom ni på idén att investera i Chile? Vad var det som lockade? Vi ville utvidga vår kunskap och vår verksamhet i utlandet. Valet föll på Chile eftersom landet är känt för Läs mer…