handel


Jens Dolk om vinhandel över Internet

02 May, 2011 | , | 0 comments

Kolla in klippet med vinskribent Jens Dolk på TV4. I inslaget berättar Dolk om att det idag ges flera möjligheter att beställa och köpa vin från andra länder, t ex över Internet. Han poängterar att det är helt lagligt och att The Wine Company, men även andra företag, levererar direkt till dörren samt tar hand om betalning av Läs mer…


Distanshandel av alkohol tar marknadsandelar

24 November, 2010 | | 0 comments

“Fler företag registrerar sig hos svenska Skatteverket för att bedriva distanshandel av alkohol. Detta blev lagligt år 2007 efter en dom i EG-domstolen. Men det har dröjt ett tag innan marknaden har kommit på plats…… Det blir fler företag som bedriver distanshandel idag. I takt med att vi konsumenter lär oss att handla via nätet Läs mer…


Alkoholskatt i Sverige

27 October, 2010 | | 0 comments

Om du importerar vin till Sverige måste du betala alkoholskatt i Sverige, dvs svensk alkoholskatt. Om du importerar vin från ett företag som inte ombesörjer betalning av skatten för din räkning,  får själv ordna med betalningen av alkoholskatten. Tänk på att du då ska meddela Skatteverket om de varor du vill importera. Beställer du vin av oss på The Wine Company behöver Läs mer…


Lagligt att importera vin från EU-länder

27 October, 2010 | | 0 comments

Många tror säkert att det inte är lagligt att beställa och importera vin, via Internet eller postorder, till Sverige. Men det är helt lagligt! Sedan 2007 har du rätt att direktimportera vin från andra länder inom EU. I ett domslut från EG-domstolen från den 5 juni 2007 i målet C-170/04 (Rosengren /Riksåklagaren) har personer i Sverige rätt att köpa Läs mer…


Who is selecting the wines at The Wine Company?

27 October, 2010 | , | 0 comments

Ett team på fem inköpare väljer och köper in viner för Hawesko och The Wine Company.
A team of five wine purchasers select an buys the wine for Hawesko and The Wine Company.