parkeriseringen


Om vinkritik – del 1: Vinpåven Robert Parker

18 March, 2013 | , , , | 0 comments

När Robert M. Parker Jr. i slutet av 60-talet upptäckte att han hade talang att analysera och beskriva viner såg vinvärlden helt annorlunda ut än den gör i dag. Den fungerade då som slutet system där vinintresserade konsumenter inte hade någon möjlighet att skaffa information eller jämföra viner för att kunna utveckla djupare kunskaper. I Läs mer…