vinkritiker


Om vinkritik – del 1: Vinpåven Robert Parker

04 April, 2014 | , , , , , | 0 comments

När Robert M. Parker Jr. i slutet av 60-talet upptäckte att han hade talang att analysera och beskriva viner såg vinvärlden helt annorlunda ut än den gör i dag. Den fungerade då som slutet system där vinintresserade konsumenter inte hade någon möjlighet att skaffa information eller jämföra viner för att kunna utveckla djupare kunskaper. I Läs mer…


Hitta rätt bland vinkritiker, vinpublikationer och vintävlingar

24 February, 2014 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 0 comments

Internationellt sett finns det tre kategorier inom poängsättning av viner; vinkritiker, vinpublikationer och vintävlingar. Men vilka av dem är de högst ansedda och på vilket sätt bedöms viner? The Wine Company visar vägen i vinvärldens poängsättningsdjungel och vilka utmärkelser som är väl värda att ha i åtanke.