vinrankor


Vinskola del 8: Arbete i vinodlingen – jorden

25 June, 2015 | , , | 0 comments

Jorden tillför vinrankan dess näring och reglerar plantans ämnesomsättning. Jorden påverkar plantans livskraft och den i sin tur påverkar druvornas kvalitet. Vinrankor kan planteras i nästan alla jordar, men en hög vinkvalitet uppnås bara under vissa förutsättningar.   Feta jordar ger sämre viner Vinrankor som växer i tunga, fuktiga jordar ger stora skördar. Men vinet Läs mer…


Vinskola del 7: Arbete i vinodlingen – plantering av vinrankor

11 June, 2015 | , , | 0 comments

Alla vinodlare är medvetna om vikten av en omsorgsfull plantering. Hur de går tillväga skiljer sig däremot åt och det i sin tur påverkar vinets kvalitet i ett senare skede. De flesta vinodlare väljer att plantera vinrankor med stora mellanrum av framförallt två skäl. Dels vill de använda traktorer i odlingarna, dels vill de ge Läs mer…


Vinskola del 4: Druvkunskap – vinrankorna

23 April, 2015 | , , , , , | 0 comments

Som få andra kulturväxter har vinrankor en förmåga att växa och frodas även i de mest näringsfattiga och magra jordarna. Vinrankans överlevnadskraft kommer ur dess rotsystem med rötter som går djupare i marken än hos de flesta andra växter. Där på djupet hittar vinrankan vatten, mineraler och kväve som saknas i de övre jordlagren. Den Läs mer…