Meny
Kul/Bra att veta

Arbeta på vingård – marken

Marken tar han om den rätta näringen och reglerar delvis också ämnesomsättningen. Marken är avgörande för växtens vitalitet. Vitaliteten är i sin tur mycket viktig för druvornas kvalitet. Även om vinstocken principiellt växer nästan överallt, är det bara få områden som producerar bra viner.

Fet jord, dåliga viner:

På tung, fuktig mark ger vinstocken stora skördar. Vinet känns flackt och saknar karaktär. På jord som är rik på humus och kväve hamnar mycket energi i trä och blad istället för i frukten. Vinet saknar djup och styrka. Alla betydande viner växer därför på torr mark med ett måttligt till nästan bristande utbud på näring. Här skulle varken potatis, spannmål eller fruktträd kunna växa.

Stenig och sandig jord:

Ibland är denna mark försedd med stora stenar och ibland med fin sand. Ibland består den av blå skiffer, ibland av röd porfyr. På andra ställen kan den bestå av genomsläpplig kritig jord eller av hård sandsten. Avgörande är att det är ont om organisk näring.  Då måste vinstocken nämligen hämta sina näringsämnen i jordens mineraliska beståndsdelar och leta efter vatten i djupare jordskikt. I denna situation med nämnda brister hamnar all kraft först och främst i druvorna och inte i trä och blad. Därmed är jordens fysikaliska beskaffenhet (partikelstorlek, stenhalt) i regel viktigare än den kemiska strukturen (mineralisk sammansättning). Marken präglar nämligen inte vinets smak (t.ex. frukt), utan dess karaktär (fyllig eller lätt, späd eller grov).

Jord eller klimat?

I början av åttiotalet uppstod en förbittrad tvist mellan vinodlare från Kalifornien och vetenskapsmän från universitetet i Bordeaux om den betydelse som marken har när det gäller vinets kvalitet.  Amerikanerna var övertygade om att det var klimatet som var avgörande för kvaliteten. Fransmännen däremot var säkra på att det var marken som spelade huvudrollen för vinets storhet.

Regionala skillnader:

Båda hade rätt, men bara när det gällde det egna odlingsområdet. I Bordeaux är klimatet nämligen ganska jämnt och stabilt, medan skillnaderna när det gäller marken är stora.  I Kalifornien, som är tio gånger så stort som Bordeaux, finns det enorma temperaturskillnader mellan de svala regionerna vid kusten i norr och Central Valley i landets södra del.  Jämfört med dessa betydande klimatvariationer, spelar skillnaderna på jordens sammansättning en underordnad roll. Då vinstockens ämnesomsättning styrs både via rötter och blad, är både mark och klimat lika viktiga för vinet. Detta innebär: Ljus och luftfuktighet är lika viktiga för att bilda socker som en välbalanserad näring.

Inga kommentarer

    Lämna ett svar