Meny
Vinregioner

Intervju med baron Eric de Rothschild

Vår skribent Eckhard Hillmann har gjort en utförlig intervju med baron Eric de Rothschild om familjen Rothschilds engagemang i Chile.

Hur kom ni fram till idén att investera i Chile och vad var det som lockade er framför allt?
Vi ville utvidga vårt kunnande och vårt engagemang i utlandet. Valet föll på Chile dels eftersom landet är känt för sin produktion av bra viner, dels för att vinlusen aldrig har lyckats åsamka några omfattande skador på vinstockarna. Dessutom skenade markpriserna i Bordeaux och möjligheten att förvärva en vingård där med stor potential och hög kvalitet var mycket liten.

Varför valde ni just Los Vascos?
Vi genomförde studier på ett flertal vingårdar eftersom kunskapen om de olika terroiren fortfarande var mycket ofullständig. Egendomen Los Vascos utmärkte sig mycket snart i jämförelse med de övriga genom sina unika styrkor: idealisk solinstrålning, bra vattenresurser, torra jordar och ett tempererat klimat tack vare havet. De är alla faktorer som gynnar produktionen av enastående viner.

Vad hittade ni?
Los Vascos var en utmaning såväl vinodlingstekniskt som personalmässigt. De första åren ägnades mest åt att reparera infrastrukturen, utbilda de anställda och införa nya tekniker. Vi började plantera nya vinstockar redan 1992, och de största planteringarna skedde under åren 1996–2000, då vingården expanderade stort.

Los Vascos vingård
Foto: Lafite

Hur var den chilenska vinmarknaden strukturerad på den tiden?
Produktionen av chilenska kvalitetsviner var fortfarande tämligen överskådlig och präglades av en liten grupp vingårdar på en lokal marknad. DBR fungerade som en sorts pionjär och många franska och utländska vingårdar har sedan dess investerat i Chile.

Vad måste ni göra för att utveckla Los Vascos och föra vingården framåt?
För att göra vingården och vinerna mer kända har vi byggt upp ett effektivt distributionsnätverk i alla stora konsumentländer. Det här nätverket omfattar idag mer än femtio försäljningsländer. Dessutom investerar vi regelbundet i kommunikation, för att öka marknadens kunskap om Los Vascos och även om de chilenska vinerna i allmänhet.

Vilket kunnande måste överföras?
Kunnandet från Bordeaux utgörs först och främst av en djup kunskap om druvsorten Cabernet Sauvignon samt hur den interagerar med olika jordförhållanden. Det handlar också om det speciella intresset för ”terroiren” och den anpassning som krävs av druvstockarna. Kärleken till detaljerna – som gör stor skillnad både på vinberget och i källaren. Upprättandet av en ny vinkällare med rostfria ståltankar. Och slutligen assemblagen, som är en konst.
Det är framför allt den här kunskapen vi har tagit med oss till Los Vascos och införlivat med de lokala sedvänjorna.

Har andra chilenska producenter tagit till sig de här framgångarna som en förebild?
Produktionen av chilenska kvalitetsviner har haft en mycket bra utveckling de senaste 20 åren och det finns nu enastående vingårdar som t.ex. Montes, Casa Lapostolle, Veramonte … och även inflytelserika företag som Santa Rita, Concha & Toro och San Pedro.

Chile ligger på andra sidan jorden. Hur fungerar samarbetet över ett så stort avstånd?
Los Vascos är en självständig enhet inom DBR-koncernen och med dagens anmärkningsvärda tekniker är ett dagligt utbyte möjligt. Föreståndare för vingården är DBR-koncernens vd Christophe Salin samt Eric Kohler, som är teknisk chef för vingårdarna utanför Bordeaux och regelbundet finns på plats i Chile. Även koncernledningen kommer dit regelbundet, och all personal på själva vingården är chilenare.

Vingods Los Vascos
Foto: Lafite

Vissa vingårdar har idag lanserat superpremiumviner eller high end-viner som har fått näst intill kultstatus. Kommer Los Vascos att reagera på detta?
Produktionen av superpremiumviner i Chile är ny och kunskapen om terroir och druvsorter måste fortfarande fördjupas ytterligare, men det finns redan indikationer på att det finns en potential på Los Vascos för att producera premiumviner. Los Vascos har idag en större medvetenhet än tidigare om styrkan hos sin terroir och de möjligheter som detta innebär.

Kan vi efter drygt 20 år förvänta oss nya viner, eller kommer ni att behålla den nuvarande portföljen?
Det kommer ständigt nya idéer, men vi måste testa dem för att se hur väl de går hem på marknaden. Efter några års experimenterande fick vi en god förståelse för potentialen hos andra sorter som exempelvis Carmenère, Malbec och Syrah, och följaktligen kommer vi inom kort att lägga till nya sorter på produktpaletten. För närvarande vill jag inte säga mer om detta, det kommer inom kort!

Hur arbetar ni på Los Vascos? Vilken källarteknik används?
I det avseendet är vi traditionella. Druvorna skördas i små lådor för att ett första urval ska kunna göras innan de hamnar i faten. Chardonnay och Sauvignon Blanc får jäsa i tanken vid låga temperaturer för att behålla sina friska aromer, och de tappas upp på flaskor strax efter att jäsningen blivit klar.
Vinifikationen av Cabernet Sauvignon sker i rostfria ståltankar under sträng temperaturkontroll. Under juli och augusti genomförs flera provningar från de olika tankarna för att ett perfekt urval av de bästa vinerna ska kunna göras. De bästa vinerna mognar därefter på barriquefat i ytterligare 12–16 månader, och de övriga mognar på rostfria stålfat.

Vingods Los Vascos
Foto: Lafite

Strävar ni efter att stilen på vinerna från Los Vascos ska påminna om Bordeaux eller Chile?
Vi försöka hålla oss så nära terroirens ”sanning” som möjligt, och vårt mål är att producera de bästa möjliga chilenska vinerna. Men samtidigt gör vår kultur och våra metoder från Bordeaux att det blir en unik stil, Lafite-stilen!

Los Vascos stil har under årens lopp ständigt förändrats lite i taget, vilken position vill ni att vingården ska ha idag och i framtiden?
Slutet på 90-talet och början på 2000-talet var en övergångsperiod då druvorna från nya druvstockar uppvisade ungdomlig kraft som måste tyglas genom lämplig vinifikation. Med åren har Cabernet Sauvignon-druvstockarna blivit måttfullare och vinodlingstekniken har anpassats alltmer efter förståelsen för terroiren.

De sista åren på 2000-talet markerade en ny etapp för Los Vascos. Nya vinodlingsexperter tog över driften under ledning av Eric Kohler, och de druvstockar som planterades på 90-talet nådde sin fulla mognad.

Beslutet att gå över till droppbevattning av vinbergen istället för den traditionella översvämningsbevattningen började ge resultat på kvaliteten, men var ändå otänkbart enligt den chilenska vinodlingstraditionen. Dessutom kunde organiserandet av vinskörden optimeras. Detta innebar att vi kunde skörda enskilda jordlotter efter behov, och det är ju avgörande att kunna skörda druvorna vid den optimala mognadstidpunkten. Dessutom utökades antalet druvsorter med Carmenère, Malbec och Syrah, vilka kommer att ge de stora vinerna en ny karaktär samt bättre balans och mer komplexitet.

I källaren kunde druvorna tack vare den högre oenologiska potentialen lagras på ett mer traditionellt sätt – mjukare och med mindre extraktion. Pusselbitarna passar allt bättre ihop tack vare att druvstockarna har blivit äldre. Den här försiktiga vinifikationen enligt Lafites tradition, framför allt för årgångarna 2009 och 2010, ger mjuka och eleganta viner med fin fruktighet och djup komplexitet.

Arbetar ni på Los Vascos i första hand med chilenska vinodlare eller med era experter från Bordeaux?
Med chilenska oenologer eftersom det är den lokala fackkunskapen som är viktigast. Däremot är det vår plikt att bidra med kunnandet från Bordeaux.

Hur säljs Los Vascos i Europa idag?
Försäljningen säkerställs via ett nätverk av exklusiva importörer från land till land.

Vilka problem innebar jordbävningen för er och hur löste ni dem?
Los Vascos drabbades lyckligtvis endast genom materiella skador och de har alla åtgärdats. Det bör påpekas att när det gäller den här tragedin har det chilenska folket visat prov på en stor karaktärsstyrka och omedelbart tagit sig an arbetet med att reparera alla skador efter jordbävningen. På Los Vascos samlades vårt team omedelbart för att återställa aktiviteterna på vingården, förbereda druvskörden och hjälpa till med att ta hand om dem som skadats i jordbävningen.

Har jordbävningen lett till några förändringar på Los Vascos?
De enda åtgärder man kan vidta efter sådana här katastrofer är att agera så förutseende som möjligt. Nu för tiden tar vi hänsyn till risken för en sådan katastrof vid alla beslut som fattas.

Vilka mål siktar ni på att uppnå med Los Vascos under de närmaste åren?
Ett av mina långsiktiga mål med vingården är att pionjärandan bibehålls eftersom det krävs stor passion och mycket tid för att åstadkomma enastående viner. Vi letar redan nu efter nya jordmåner med god potential, och det tekniska teamet planterar redan idag nya vinstockar för att bereda väg för morgondagens stora viner och därigenom möta marknadens efterfrågan.

Stort tack för intervjun.

Vinrekommendationer:

Los Vascos Cuvée

Los Vascos Cuvée Especial Cabernet Sauvignon 2011

Los Vascos

Los Vascos Rosé Cabernet Sauvignon 2012

Los Vascos

Los Vascos Chardonnay 2012

Inga kommentarer

    Lämna ett svar