Meny
Handel & marknad / Om The Wine Company

Så går det till att köpa vin på nätet från länder inom EU

Det är helt lagligt att importera vin och champagne från Tyskland, så länge det är avsett för eget bruk eller som present. Men vad finns det för regler kring införsel av alkohol och import av vin till Sverige?

Införsel av alkohol – lagligt att köpa vin på nätet

Det är helt enligt lag att beställa och köpa vin från Hamburg, Tyskland. Handel får ske fritt mellan EUs medlemsländer, vare sig det rör sig om vin eller andra alkoholhaltiga produkter, och en beställning av vin eller champagne är därför helt och hållet legal. Genom din beställning försäkrar du som kund, förutsatt att du har din hemvist i Sverige, att de alkoholhaltiga dryckerna är avsedda för slutkonsumtion.

I enlighet med alkohollagens bestämmelser får vi endast leverera våra varor till personer som har fyllt 20 år. Identitetshandling ska uppvisas vid överlämnandet av varorna.

Vi betalar alkoholskatt och moms

Alla våra priser inkluderar moms och alkoholskatt och The Wine Company betalar alkohol- och mervärdesskatten enligt svensk lag. Vidare ställer The Wine Company säkerhet för betalning av alkoholskatten för de levererade varorna hos Skatteverket. Alkoholskatt och moms är därför ingenting du som beställare behöver fundera över när du beställer vin ifrån oss.

Tidigare domslut gällande handelsfriheten och import av vin

Europadomstolen har genom domslut från den 5 juni 2007 i rättssak C-170/04
(Rosengren/Riksåklagaren) även behandlat frågan, om den svenska alkohollagen är förenlig med den europarättsliga handelsfriheten.

Europadomstolen har fastställt, att en bestämmelse som finns i alkohollagen, kapitel 4 § 2 stycke 1, som förbjuder privatpersoner att importera alkoholhaltiga drycker, ”inte kan anses rättfärdigad på grund av skydd för människors liv och hälsa enligt artikel 30 EG; ty den är olämplig för att nå ändamålet att inskränka alkoholkonsumtionen och duger inte heller som proportionerlig åtgärd för att skydda ungdomen mot alkoholkonsumtionens skadliga verkan”.

På grund av detta domslut är du som privatperson i Sverige berättigad, att direkt importera alkohol för eget bruk eller som present.

Inga kommentarer

    Lämna ett svar