Meny
Vinkunskap / Vinskola

Vinskola del 7: Arbete i vinodlingen – plantering av vinrankor

Alla vinodlare är medvetna om vikten av en omsorgsfull plantering. Hur de går tillväga skiljer sig däremot åt och det i sin tur påverkar vinets kvalitet i ett senare skede. De flesta vinodlare väljer att plantera vinrankor med stora mellanrum av framförallt två skäl. Dels vill de använda traktorer i odlingarna, dels vill de ge vinden utrymme att blåsa fritt genom raderna. På så sätt minskar risken för skadliga angrepp. Andra odlare planterar vinrankor tätt, men beskär dem mycket kraftigt. Den senare metoden kan ge problem med fukt- och svampangrepp, men vinodlare som väljer den menar att fördelarna i form av en högre vinkvalitet överväger. Odlare som förespråkar den här metoden anser att man inte ska begränsa uttaget från odlingen utan från de enskilda vinrankorna. Därför behöver de utsättas för viss yttre påfrestning.

 

Old vines

Old vines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionellt sett har de praktiska argumenten varit vägledande för arbetet. Vinodlarnas önskan att kunna använda traktorer och plogar gjorde att det krävdes ett visst utrymme mellan raderna. I äldre vinodlingar växer därför ofta få vinstockar per hektar. Antalet varierar från odlingsområde till odlingsområde, men ligger normalt mellan 2 000 och 3 500 plantor. Beroende på hur kraftigt vinrankorna beskärs kan de ha 30, 40 eller t.o.m. 45 druvor. Metoden ger ett relativt litet uttag per hektar och ett vin som håller lite lägre kvalitet än vin från mer tättbevuxna odlingar. Det är en konsekvens av att så många druvor ska dela på näringen. Majoriteten av de europeiska vinodlingarna har fortfarande breda mellanrum mellan raderna. Ännu för 30 eller 50 år sedan hade kvalitetsarbetet inte fått så stort genomslag. Det viktigaste var i stället att underlätta arbetet i odlingarna. Det innebar bland annat att man vidtog åtgärder som gjorde det möjligt att använda maskiner. Odlingar i branta sluttningar av den typ som förekommer i delar av Tyskland, Österrike och Schweiz är i stort sett omöjliga att bedriva om man inte har tillgång till linbanesystem eller små traktorer.

Moderna vinodlingar
I moderna odlingar växer ofta 5 000, 8 000 eller ända upp till 10 000 vinrankor på en hektar. De utsätts för en mycket kraftig beskärning, vilket resulterar i att varje vinranka endast har 16–20 druvor (att jämföras med 30–45 med traditionell plantering). Vinrankor som står tätt får kämpa mer om näringen och producerar färre druvor. I gengäld blir druvorna mer kraftfulla och man kan framställa vin med en mer koncentrerad doft och smak. Tättbevuxna odlingar sköts ofta med upphöjda traktorer som färdas över raderna med vinrankor. Tack vare det kan man plantera tätt på plan eller lätt sluttande mark.

Inga kommentarer

    Lämna ett svar