Meny
Vinkunskap / Vinskola

Vinskola del 8: Arbete i vinodlingen – jorden

Jorden tillför vinrankan dess näring och reglerar plantans ämnesomsättning. Jorden påverkar plantans livskraft och den i sin tur påverkar druvornas kvalitet. Vinrankor kan planteras i nästan alla jordar, men en hög vinkvalitet uppnås bara under vissa förutsättningar.

 

Feta jordar ger sämre viner
Vinrankor som växer i tunga, fuktiga jordar ger stora skördar. Men vinet blir ofta platt och karaktärslöst. I kväverika torv- eller lövjordar går mycket av energin till stammen och bladverken i stället för till druvorna. Det ger vin som saknar djup och innehåll. De bästa vinerna framställs av druvor som mognat i torra jordar där näringsmängden är låg till medelhög. Det är jordar där varken potatis, säd eller andra fruktträd skulle kunna växa.

Vindruvor

Vindruvor

Steniga och sandiga jordar
Vissa av dessa jordar innehåller stora stenar, andra små sandpartiklar. Vissa av dem består av blå skiffer, andra av röd porfyr. Ibland rör det sig om kiseljordar eller jordar av hårt packad sandsten. Den avgörande faktorn är att tillgången till organisk näring är begränsad. Då måste vinrankorna hämta sin näring ur de mineralhaltiga jordmånerna och söka efter vatten i djupare jordskikt. När det är ont om näring går energin till druvorna i stället till stammen eller bladverken. Jordens fysiska egenskaper (partikelstorlek, stenhalt) är ofta viktigare än den kemiska strukturen (mineralsammansättningen). Det är nämligen inte vinets smak (t.ex. frukten) som präglas av jorden, utan vinets karaktär (fylligt eller lätt, graciöst eller plumpt).

Jorden eller klimatet – vad är viktigast?
I början av åttiotalet var det stora meningsskiljaktigheter mellan kaliforniska vinmakare och forskare från universitetet i Bordeaux som tvistade om jordens påverkan på vinets kvalitet. Amerikanerna var övertygade om att klimatet hade störst inverkan på kvaliteten, medan fransmännen hävdade att det var jorden.

Regionala skillnader
Idag vet man att båda sidor hade rätt, men bara för sitt eget odlingsområde. I Bordeaux är klimatet relativt stabilt medan jordmånen skiljer sig kraftigt åt. I Kalifornien, som är tio gånger så stort som Bordeaux, är det stora temperaturskillnader mellan de kustnära, svala regionerna i norr och det heta inlandet, Central Valley, i söder. På grund av de stora klimatskillnaderna i området blir skillnader i jordmånen sekundära. Eftersom vinrankans ämnesomsättning regleras både via rötterna och bladen har jordmånen och klimatet lika stor inverkan på vinet. I praktiken betyder det att ljus och luftfuktighet påverkar bildandet av socker i lika hög grad som en jämn näringstillförsel.

 

Inga kommentarer

    Lämna ett svar