Meny
intervju / Vinets ursprung / Vinmakare / Vinregioner

INTERVJU MED BARON ÉRIC DE ROTHSCHILD

Vår artikelförfattare Eckhard Hillmann har träffat Baron Éric de Rothschild för en utförlig intervju om familjen Rothschilds verksamhet i Chile.

Baron Éric de Rothschild Foto: Lafite

Baron Éric de Rothschild Foto: Lafite

Herr Rothschild, hur kom ni på idén att investera i Chile? Vad var det som lockade?

Vi ville utvidga vår kunskap och vår verksamhet i utlandet. Valet föll på Chile eftersom landet är känt för sin produktion av bra viner. Dessutom har vinlusen som utgör ett allvarligt hot mot vinstockar aldrig fått fotfäste här. Samtidigt skenade markpriserna i Bordeaux och det var nästintill omöjligt att hitta en vingård med hög potential och kvalitet i regionen.

Varför valde ni just Los Vascos?

Vi genomförde studier på flera vingårdar eftersom kunskapen om olika terroirer var mycket ofullständig. Los Vascos stack ut från mängden genom sina unika styrkor: en idealisk solinstrålning, bra vattenresurser, torra jordar och ett tempererat klimat tack vare närheten till Stilla havet. De är faktorer som tillsammans gör det möjligt att producera enastående viner.

Vilka åtgärder krävdes i början?

Los Vascos var en utmaning både vinodlingstekniskt och personalmässigt. De första åren ägnade vi huvudsakligen åt att bygga upp infrastrukturen, utbilda de anställda och införa nya tekniker. Vi introducerade nya vinstockar redan 1992 och de största planteringarna genomfördes under åren 1996–2000 då vingården expanderade kraftigt.

Hur var den chilenska vinmarknaden uppbyggd under den här tiden?

Produktionen av chilenska kvalitetsviner var fortfarande relativt begränsad och dominerades av en liten grupp vingårdar som försörjde den lokala marknaden. DBR var i den bemärkelsen pionjärer och efter oss har andra franska och utländska vingårdar investerat i Chile.

Vad gjorde ni för att utveckla Los Vascos och nå framgång?

För att nå ut med vinerna och göra vingården mer känd började vi bygga upp ett effektivt distributionsnätverk i alla stora konsumentländer. Det här nätverket omfattar idag över femtio försäljningsländer. Dessutom genomför vi regelbundna kampanjer för att sprida kunskap om varumärket Los Vascos och de chilenska vinerna i allmänhet.

Vinberg på Los Vascos Foto: Lafite

Vinberg på Los Vascos Foto: Lafite

Vilken kunskap behövde ni överföra?

Det vi hade med oss från Bordeaux var framförallt en omfattande kunskap om cabernet sauvignon-druvan och hur den agerar i olika jordar. En annan viktig aspekt var intresset för ”terroiren” och anpassningen av druvstockarna. Även omsorgen om detaljer som kan göra så stor skillnad både i odlingar och i källare. Liksom utformningen av en ny vinkällare med rostfria ståltankar. Och slutligen blandningen, assemblagen, som är en konstart i sig.
All den här kunskapen har vi tagit med oss till Los Vascos och införlivat med de lokala sedvänjorna.

Ni fick snabbt stora framgångar med Los Vascos, inte minst i Tyskland. Hur lyckades ni med det?

På den tyska marknaden var samarbetet med The Wine Company & HAWESKO strategiskt avgörande. Genom regelbunden och konstruktiv kommunikation och många gemensamma provningar gjorde vi Los Vascos till en referenskälla för fina chilenska viner.

Har andra chilenska producenter följt upp era framgångar?

Produktionen av chilenska kvalitetsviner har haft en god utveckling under de senaste 20 åren. Idag finns det flera enastående vingårdar som Montes, Casa Lapostolle, Veramonte m.fl. och inflytelserika företag som Santa Rita, Concha & Toro och San Pedro.

Chile ligger på andra sidan jordklotet. Hur fungerar samarbetet över ett så stort avstånd?

Los Vascos är en självständig enhet inom DBR-koncernen och med dagens avancerade tekniker kan vi ha ett dagligt utbyte. Föreståndare för vingården är DBR-koncernens vd Christophe Salin. Till sin hjälp har han Eric Kohler, som är teknisk chef för vingårdarna utanför Bordeaux och som regelbundet finns på plats i Chile. Även koncernledningen besöker egendomen regelbundet, men all fast personal på vingården är chilenare.

 

Vingården Los Vascos Foto: Lafite

Vingården Los Vascos Foto: Lafite

En del vingårdar har lanserat superpremium- eller high end-viner som redan fått kultstatus. Kommer Los Vascos att göra något liknande?

Superpremiumviner är ett nytt område i Chile och vi behöver lära oss mer om olika terroirer och druvsorter. Men vi bedömer att även Los Vascos har potential för premiumviner. Inom Los Vascos finns idag en större medvetenhet om styrkan hos terroiren och möjligheterna det skapar jämfört med förr.

Nu har ni varit igång i 20 år. Kan vi förvänta oss nya viner eller satsar ni på den befintliga portföljen?

Vi får ständigt nya idéer, men vi måste testa dem för att se om de går hem på marknaden. Efter några år av experimenterande har vi sett potentialen hos druvsorter som carmenère, malbec och syrah, och vi planerar att lägga till en ny druvsort inom kort. Det är på gång, men mer kan jag inte säga just nu!

Hur arbetar ni på Los Vascos och vilken källarteknik använder ni?

I det avseendet är vi traditionella. Druvorna skördas i små lådor för att ett första urval ska kunna göras innan de hamnar i faten. Chardonnay och sauvignon blanc får jäsa i tanken vid låga temperaturer för att behålla sina friska aromer, och de tappas upp på flaskor strax efter att jäsningen är klar.

Cabernet Sauvignon vinifieras i rostfria ståltankar under sträng temperaturkontroll. Under juli och augusti tar vi upprepade prover från de olika tankarna för att kunna göra ett perfekt urval. De bästa vinerna får sedan mogna på barriquefat i ytterligare 12–16 månader, medan övriga viner placeras i rostfria stålfat.

Vill ni att vinerna från Los Vascos ska ge uttryck för Bordeaux eller Chile?

Vi försöka hålla oss så nära terroirens ”sanning” som möjligt och vårt mål är att producera chilenska viner av hög kvalitet. Men samtidigt bidrar vår kultur och våra metoder från Bordeaux till att skapa en unik stil, Lafite-stilen!

Los Vascos stil har förändrats lite i taget under årens lopp. Vad har ni för tankar om nutiden och framtiden för vingården?

Slutet av 90-talet och början av 2000-talet var en övergångsperiod. Vi hade att göra med druvor från nya stockar med mycket ungdomlig kraft som behövde tyglas med lämpliga medel. Med åren har våra cabernet sauvignon-stockar mognat, vår kunskap om terroiren har utvidgats och odlingstekniken har förfinats.

De sista åren fram till 2010 markerade en ny etapp för Los Vascos. Nya vinexperter under ledning av Eric Kohler tog över driften och druvstockarna som planterades på 90-talet nådde sin fulla mognad.

Beslutet att gå över till droppbevattning av odlingarna, istället för den traditionella översvämningsbevattningen, började ge resultat på kvaliteten, trots att det var otänkbart enligt chilensk vinodlingstradition. Vi optimerade också metoderna för vinskörden. Därmed kunde vi skörda enskilda jordlotter efter behov och det är ju som bekant oerhört viktigt att ta druvorna vid exakt rätt mognadstidpunkt. Vi utökade också bestånden med nya druvsorter som carmenère, malbec och syrah. De kommer att tillföra karaktär, balans och komplexitet åt framtida viner.

Kvaliteten hos druvorna fick effekt även i källaren i form av skonsammare och mer traditionella metoder. I takt med att druvstockarna åldrades föll pusselbitarna allt mer på plats. Den skonsamma vinifieringen enligt gammal Lafite-tradition ger mjuka och eleganta viner med fin fruktighet och djup komplexitet. Framförallt i årgångarna 2009 och 2010.

Vingården Los Vascos sett från ovan Foto: Lafite

Vingården Los Vascos sett från ovan Foto: Lafite

 

Arbetar Los Vascos i första hand med chilenska vinmakare eller med experter från Bordeaux?

Med chilenska oenologer, eftersom det är den lokala fackkunskapen som är viktigast. Däremot inhämtar vi mycket kunskap från Bordeaux.

Hur säljs Los Vascos i Europa idag?

Vi har ett nätverk av exklusiva importörer som sköter försäljningen i respektive land.

Siktar ni på att nå ut till nya marknader i framtiden?

Traditionellt framgångsrika marknader för Los Vascos är USA, Tyskland, Schweiz och Japan. Efterhand har försäljningen utvidgats till alla stora konsumentländer och idag riktar vi i huvudsak uppmärksamheten mot Asien, Östeuropa och Latinamerika.

Hur påverkades ni av den stora jordbävningen?

Los Vascos drabbades lyckligtvis endast genom materiella skador och de har alla åtgärdats. Det bör påpekas att när det gäller den här tragedin har det chilenska folket visat prov på en stor karaktärsstyrka och omedelbart tagit sig an arbetet med att reparera alla skador efter jordbävningen. På Los Vascos mobiliserades vårt team snabbt för att återuppta aktiviteterna på vingården och förbereda druvskörden. Men givetvis också för att ta hand om de skadade efter jordbävningen.

Har jordbävningen inneburit några förändringar på Los Vascos?

De enda åtgärder man kan vidta efter stora katastrofer är att agera ännu mer förutseende. Idag tar vi hänsyn till risken för en liknande katastrof i alla beslut vi fattar.

Vilka målsättningar har ni för Los Vascos under de närmaste åren?

Ett av våra ständiga mål är att behålla pionjärandan som genomsyrar vingården. Engagemang och tid är två viktiga förutsättningar för att åstadkomma enastående viner. Vi letar alltid efter nya jordmåner med god potential och det tekniska teamet planterar redan nya vinstockar som ska bana väg för morgondagens stora viner och möta marknadens efterfrågan.

Stort tack för intervjun, herr Rotschild!

Vinrekommendationer

Los Vascos Cuvée Especial Cabernet Sauvignon finns för 128 kr hos The Wine Company

Los Vascos Sauvignon Blanc finns för 109 kr hos The Wine Company

Los Vascos Rosé Cabernet Sauvignon finns för 98 kr hos The Wine Company

C_LosVascos_CuvEsp_12_NEU

C_LosVascos_SauvignonBlanc_13

F_LosVascos_CabSauv_Rose_NEU_14

Inga kommentarer

    Lämna ett svar