Meny
Druvsorter / Från jord till bord / Tyskland / Vinregioner

Vinåret 2017 i Tyskland!

Vingård i Tyskland.

 

2017 har det som krävs för att bli Tysklands nästa stora lilla årgång. Stor eftersom de viner som hittills tappats upp i samtliga vinregioner är mycket uttrycksfulla och komplexa. Men samtidigt en liten årgång sett till de producerade volymerna. En sak är dock säker: Det var ingen enkel årgång, trots att allt började så bra. Man hade hoppats på ett år med få skadedjur, eftersom den kalla vintern hade decimerat bestånden. Liksom tidigare år bjöd även 2017 på tidig blomning i början av april. Torsdagen den 20 april 2017 går däremot till historien som en svart dag. Natten mellan torsdagen och fredagen drabbades så gott som alla tyska vinregioner av den värsta frosten på årtionden. Alla som hade möjlighet till det tillbringade natten på vinbergen för att tända facklor eller snabbt klippa ner vegetationen för att låta den kalla luften sjunka ända ner till marknivån och på så vis rädda druvorna. Förvånansvärt nog drabbades även lägen som betraktas som frostsäkra. På de platserna sjunker i regel den kalla luften ner i dalen och många av Mosels bästa lägen har därför aldrig några stora problem med frost. Så var inte fallet 2017. Just Mosel drabbades väldigt hårt och konsekvenserna blev förödande. De enda vinregioner som klarade sig var de östligaste, där vinodlarna talar om ett stort år.

Vårens motgångar måste smältas ordentligt. I maj och juni kunde man så glädja sig åt rikligt med sol och ont om röta. 2017 såg ut att bli ett extremt torrt år, men det regn som inte kom i juli vräkte ner under augusti månad. Vattenmassorna bidrog till en plötslig växtspurt som gjorde att nästan inga vinodlare med höga kvalitetskrav drabbades av reducerade skördemängder. Om en vinstock bär alltför många druvor blir vinerna tunna och förlorar i karaktär. Dessutom kan druvorna spricka, vilket ger diverse svampsjukdomar fritt spelrum.

I och med den intensiva hettan i juli och vattenmassorna i augusti inleddes skörden tidigare än normalt, på en del håll redan i slutet av augusti. Och lika snabbt som hösten kom, lika snabbt var den också över på många platser. I slutet av september låg merparten av druvorna redan i källaren. Hotet om röta var generellt sett högt. Många vinodlare ställdes inför logistiska problem eftersom 35 dagars arbete plötsligt måste klaras av på 20 dagar. Efter det tunga arbetet kom en ljusning i oktober. De druvor som klarat sig ända tills nu fick njuta av ytterligare några dagars solsken. Oktobervädret var soligt och torrt i nästan hela landet – perfekta förutsättningar för ädelsöta viner.

Ahr

Ahr

Vinodlarna i Ahr klarade frosten bra. Här gällde fortfarande den gamla regeln om att branta sluttningar är frostsäkra. Tack vare bristen på flacka vinodlingar innebar aprilvädret förhållandevis små förluster. De kraftiga regnen i augusti och det fuktiga vädret i början av september ledde däremot till större problem. Svampangreppen som vädret bidrog till gjorde att mycket av skörden från den långsamt mognande druvan spätburgunder måste sorteras bort. Däremot påverkade det knappt nämnvärt den snabbt mognande druvan frühburgunder. Även här låg årets totala skördeuttag under genomsnittet. Merparten av det vin som producerades är däremot mycket fylligt och uttrycksfullt. Flexibla vinodlare lyckades göra det bästa möjliga av situationen och drog nytta av en livlig syra.

 

Baden

Baden drabbades hårt av frosten. Precis som 2010 och 2013 blev volymerna mycket små och slutade på cirka 1 miljon hektoliter. Även här blev kvaliteten å andra sidan mycket bra. Druvorna uppvisade mycket tidigt perfekt sockerhalt och bra syra. Därför genomfördes skörden tidigt även här och den var lika snabbt överstånden. Redan i början av oktober låg merparten av vinerna i källaren. De viner som hittills tappats upp är överraskande komplexa och aromatiska. Tack vare en solig oktobermånad kunde vinodlarna dessutom framställa en del fina, kraftfulla beerenauslese- och trockenbeerenausleseviner.

 

Franken

Ingen annan vinregion klarade frosten så bra som Franken. Även här gjorde man allt för att bekämpa frosten. På en del håll körde man till och med ut varmluftsfläktar till vinbergen. Säkerligen hade man dessutom turen på sin sida. Frankens skördeuttag för året landade nämligen 10 % över genomsnittet. På det stora hela blev det en utsökt årgång för Franken. Under 2015 och 2016 framställdes mycket fylliga och koncentrerade viner. 2017 års viner är märkbart friskare och gracilare tack vare den tidiga och snabba skörden. Många gläder sig åt den här vinstilen och silvanerdruvan är en av få druvsorter som vinner på den.

 

Hessische Bergstraße

Inte heller vinodlarna i Hessische Bergstraße undkom frosten. Som så många gånger tidigare hade regionen problem med fukt på vinbergen under 2017. Den rikliga nederbörden under augusti i kombination med högsommarvärmen utgjorde en perfekt grogrund för svampsjukdomar. För att åtgärda problemet måste man gallra bort druvor manuellt. Ett omständligt men lönande arbete. Därefter inleddes skörden med bra väder i början av september. I slutet av september kom regnet tillbaka och därför skyndade man på arbetet med att få in druvorna i källaren. I långsamt mognande rieslinglägen genomfördes skörden i oktober. Majoriteten av de druvor som överlevt på druvstocken fram tills dess pressades till eleganta och kraftfulla spät- eller ausleseviner.

 

Mittelrhein

Trots alla dystra prognoser orsakade frosten endast små förluster i Mittelrhein. Skördemängden hamnade på samma nivå som föregående år. Sommarens varma och fuktiga väder innebar dock problem och ett högt tryck från svampsjukdomar. För att undvika en spridning måste man sortera bort dåliga druvor nästan överallt. Skörden genomfördes tidigt. Den tidiga knoppningen och de höga temperaturerna innebar att de sista druvorna var mogna redan i början av oktober. Tack vare det soliga oktobervädret kunde druvor till samtliga predikatsviner skördas. 2017 bjöd till och med på mycket aromatiska trockenbeerenausleseviner.

Mosel

Mosel

Mosel är ett bra exempel på den tyska årgången 2017. Många vinodlare beklagade sig över ekonomisk katastrof, men det dröjde inte länge förrän kritiker utnämnde 2017 till nästa stora årgång. Och naturligtvis har båda sidorna rätt ur sin synvinkel. 20 % mindre skörd än de senaste åren var ett faktum som många vinodlare i Mosel måste acceptera. Men när man ser till resultatet i glaset blir det uppenbart att den tidiga rieslingskörden ledde till mycket angenäma och eleganta viner. Sammantaget kännetecknas årgången av en perfekt sötma-syra-balans. I oktober hade vinodlarna åter igen ödet på sin sida eftersom det soliga höstvädret gjorde det möjligt att producera koncentrerade beerenauslese- och trockenbeerenausleseviner.

 

Nahe

För vinodlarna i Nahe påminde situationen om den i Mosel. Konsekvenserna, 19 % sämre skörd jämfört med genomsnittet, kan komma att försätta vissa vinodlare i ett kritiskt ekonomiskt läge. Eftersom inte heller 2016 gav någon större skördemängd finns det inte mycket reserver att ta av. Haglet drabbade framför allt Rheinhessen, Rheingau och Nahe hårt. Många druvor bröts av och sockerhalten var redan hög. Svampar och insekter fick fritt spelrum. Den som reagerade snabbt och sorterade bort de dåliga druvorna innan sjukdomarna hann spridas till grannarna, lyckades trots allt producera enastående viner 2017. Hösten var mestadels solig. De flesta av regionens viner är druvtypiska och rieslingvinerna har en livfull syra utan vara alltför feta.

 

Pfalz

Även här blev man hårt ansatt 2017. Frosten slog till och juli månad regnade bort, men man slapp haglet. I augusti slog så hettan till i Pfalz. Temperaturen sköt i höjden och redan samma månad var de första vinbergen redo för skörd. De förlorade volymerna glömdes snart bort eftersom hösten lovade gott. I september blev vädret svalare igen, trots soltimmar mitt på dagen. Kalla nätter och varma dagar innebär perfekta förutsättningar för kraftfulla aromer och det är framför allt de aromatiska druvsorterna som vinner på detta. Detta är perfekt även för vinregionen Pfalz, där omkring hälften av Tysklands bestånd av sauvignon blanc växer. Även övriga viner från 2017 är mycket aromatiska och fylliga.

 

Rheingau

Den klassiska vinregionen Rheingau hade det inte lätt 2017. Först den landsomfattande frosten och därefter sommarens hagel, som var mycket omfattande i Rheingau. Även här blev skördeuttaget lågt, men kvaliteten är generellt sett mycket hög. Rheingau präglas av långsamt mognande druvsorter – riesling och spätburgunder – som mognade vid rätt tid och kunde dra nytta av det fina höstvädret. Framför allt rieslingvinerna uppvisar en utmärkt sötma-syra-balans.

 

Rheinhessen

Situationen i Rheinhessen påminner om den i Rheingau. Tysklands största vinregion drabbades av den kraftigaste volymnedgången. 2017 års skörd hamnade 20 % under genomsnittet. Särskilt märkbart blev det på marknaden för fatviner, en viktig försäljningskanal för regionen. Priset på fatvin från Rheinhessen steg kraftigt. För långsamt mognande druvsorter var 2017 ett bra år och framför allt rieslingdruvan drog nytta av vädret. Tack vare den närapå rikstäckande soliga senhösten kunde man pressa koncentrerade viner. På det hela taget blev 2017 ändå en relativt frisk årgång. Här finns en syra som inte överskuggar vinernas sötma eller aromer.

Halle an der Saale

Saale-Unstrut

Om vinodlarna i Saale-Unstrut hade fått önska sig en årgång hade den troligen blivit ungefär som 2017. De två östliga vinregionerna var de enda i Tyskland som klarade sig från frostskador. Våren var solig och försommaren mycket varm. Nederbörden var tillräcklig och efter varje regn kom tillräckligt mycket solsken för att snabbt driva bort fukten från vinbergen innan svampsjukdomar hann sprida sig. Helt enligt läroboken inleddes skörden 100 dagar efter blomningen – i mitten av september – och pågick på de flesta håll fram till mitten av oktober. Volymerna var tillfredsställande och låg i de flesta fall strax över genomsnittet. Årets viner är mycket friska och fruktiga, vilket är typiskt för regionen. Många druvor pressades till extraktrika och uttrycksfulla spätleseviner.

 

Sachsen

För Sachsen var 2017 ett stort år. Vinguden Dionysos måste ha haft ett finger med i spelet, för precis som Saale-Unstrut slapp Sachsen både frostvågen och hagelstormarna. Ingen annan tysk vinregion fick uppleva en så här bra årgång. Riesling-specialisten Sachsen kunde med årgången 2017 en gång för alla bevisa att regionen inte behöver gömma sig bakom de västtyska vinregionerna. Redan 2016 var ett bra år i Sachsen och 2017 blev ännu bättre. Mustvikten nådde i många fall över 90° Oechsle. Den som vågade låta sina druvor sitta kvar ända till slutet av oktober kunde producera koncentrerade och mycket fina viner.

Inga kommentarer

    Lämna ett svar