Meny
Druvsorter / Från jord till bord / Handel & marknad / Kul/Bra att veta / Vingården / Vinkunskap / Vinskola

Vad är det som styr vinpriser? – En kort och övergripande guide till att förstå priset på ett vin

Byn Casale Marittimo, i Maremma, Toscana. ?StevanZZ

 

OMSTÄNDIGHETER SOM INFLUERAR STIL, KVALITET OCH PRIS PÅ ETT VIN

När det gäller ett vins prislapp måste man även beakta kvalitet och stil, vilka är starkt förknippade med vad ett vin kostar. Man brukar prata om ett antal faktorer som påverkar dessa 3 parametrar.

Varför kostar till exempel Amarone della Valpolicella dubbelt så mycket som Valpolicella Ripasso? Båda viner är ju tillverkade av samma druvor i samma område. Och varför har Barolo en högre prislapp än Langhe Nebbiolo? Även här handlar det om samma druvsort och ungefär samma ursprungsområde.

För att bena ut dylika frågor angående viners pris bör man känna till de faktorer som ligger till grund för både prissättning, stil och kvalitet på vinet. Och som sagt ovan, har ju stil och kvalitet ett direkt samband med priset att göra.

 

  • GEOGRAFI – VINGÅRDENS SOLEXPONERING, HÖJD ÖVER HAVET, NÄRHET TILL VATTENDRAG, HAV ELLER SJÖ

Världens vinodlingar är koncentrerade mellan 30e och 50e breddgraden på norra och södra halvklotet. Här råder nämligen ett lämpligt klimat för vitikultur. (Dock i och med klimatförändringen och den globala uppvärmningen så förändras såklart dessa riktlinjer, men än så länge gäller nämnda latituder.)

Solexponering handlar om vingårdens belägenhet i väderstrecksriktning. Generellt sett så vänds oftast vingården mot söder på norra halvklotet och mot norr på södra halvklotet, för att få så mycket sol att druvorna mognar. Branta lägen ger dessutom mer solvärme vilket kan vara nog så viktigt i svala områden såsom till exempel Moseldalen i Tyskland, som räknas till ett av många svalklimatsområden i vinvärlden. I Mosel är dessutom närheten till floden en viktig faktor då vattnet reflekterar solstrålarna samt värmer på hösten och svalkar på sommaren. Men branta vingårdslägen är naturligtvis mycket arbetskrävande för vinodlaren och dennes medarbetare både vid beskärning och skörd samt vid annat arbete med rankorna, eftersom maskinarbete och maskinskörd är uteslutet. Det tar många timmar att sköta om vingårdarna vilket kommer märkas på priset på det färdiga vinet. Druvorna får dock en fulländad mognad vilket resulterar i hög kvalitet om skördeuttaget är lågt.

En vingårds altitud är också viktig för kvaliteten och stilen på vinet. Om växtsäsongen är varm och solig så sjunker ändå temperaturen nattetid på högre höjd, vilket avstannar mognaden och gör den utdragen vilket bevarar syra och frukt i druvan. Det färdiga vinet får härlig syra och struktur samt fruktighet. En lång mognadssäsong ger också vinet mer komplexitet. Vingårdar på högre altituder är arbetsintensivare och svårare att sköta vilket oftast sker för hand och resulterar i ett högre pris på vinet.

?SeanShot

 

  • KLIMAT SAMT TEMPERERANDE INFLUENSER SOM GER MESO- OCH MIKROKLIMAT

Klimat är det övergripande vädret i ett område såsom maritimt, kontinentalt, Medelhavs eller Atlant. Kontinentalt klimat även kallat inlandsklimat har ingen influens från något hav. Det innebär generellt sett kalla vintrar och varma somrar. Maritimt- och Atlantklimat är svalt och fuktigt. I dessa fall måste vingårdarna brukas på ett sätt som skyddar druvorna från att mögla. I spanska Rias Baixas där albariñodruvorna växer i regnigt och svalt Atlantklimat måste rankorna bindas upp högt ovan marken för att undvika röta samt lyfta upp druvorna mot solen. Druvsorten är bra lämpad i detta område då skalet är tjockt vilket gör den mer motståndskraftig. Men det innebär också att kilopriset på druvan är högt samt arbetet i vingården är besvärligt och tidskrävande. I slutändan ger det ett högre pris på vinet likaså.

Vid Medelhavsklimat som kan vara hett och torrt under växtsäsongen krävs temperering genom att anlägga vingården på högre höjd så att natten blir sval och förlänger växtperioden.

I kontinentalt klimat kan vintrarna bli hårda och somrarna varma vilket innebär att berg och topografi är viktiga för temperering av vingårdarna.

 

  • VINGÅRDENS JORDMÅN

Jordmånen där rankorna växer kan ha stor påverkan på druvornas karaktär. Jordmånen kan också göra det besvärligt för vinodlaren. Till exempel skiffer i branta vingårdslägen kan göra det halt vid regn. Däremot är det fördel för druvornas kvalitet då jordmånen är mager och dräneringsbra så rötterna får kämpa sig djupt ner efter grundvattnet. Olika jordmåner ger olika karaktärer till vinet. Priset blir högre på vin som tillverkas av druvor från ”besvärlig” jordmån som gör det svårare för vinarbetarna att sköta om rankorna samt skörda. Men en bördig jordmån får rankorna att bli lata och inte kämpa för att nå grundvatten. Rankorna producerar dock mer frukt vilket ger mindre komplexitet. Kvantitet men inte kvalitet är lika med lägre pris på vinet.

Moseldalen ?:hsvrs

 

  • DRUVSORT/ER

Druvsorten ger självklart vinets stil och karaktär. Vissa sorter är mer känsliga och svårskötta än andra. Dessa lite mer svåra sorter blir förstås dyrare att framställa vin av. Fler arbetstimmar och kanske lägre skördevolym på grund av känslighet för till exempel röta.

I Europa där regler och lagar gäller för olika ursprung är druvsorten en av dessa regler. Reglerna handlar också om vilket skördeuttag som gäller maximalt och lägre skördeuttag per ranka blir ju dyrare för producenten. Kvaliteten blir högre och därmed även priset.

 

  • VITIKULTUR – VINODLING

Hög densitet i vingården innebär att varje ranka inte behöver producera lika mycket som vid lägre densitet. Rötterna får också konkurrera om vattnet i marken, vilket gör att de får kämpa lite mer. Att beskära sina rankor och ”grönskörda” (ta bort icke önskvärda druvor eller druvklasar innan skörden för bättre kvalitet) ger högre kvalitet, lägre kvantitet och högre pris. Att skörda för hand, som tidigare nämnt, är mer kostsamt på grund av längre arbetstid.

Att satsa på druvor för Eiswein/Icewine är mycket kostsamt eftersom regler gällande temperatur vid skörd kanske aldrig blir nådd. Om temperaturen går ner till minus 8 grader och skörd av dessa frusna druvor sker blir volymen oerhört liten eftersom vattnet i druvorna är fruset och alltså stannar kvar i pressen och kvar blir en otroligt sockerkoncentrerad must.

Samma arbetsintensiva skörd gäller botrytiserade druvor vilka måste plockas en och en för hand då hela klasen inte blir russin samtidigt. Även här blir den kvarvarande musten mycket liten då vattnet evaporerat ur druvan. Båda dessa typer av söta viner tingar höga priser.

Botrytisdruvor ?evryka23

 

  • VINIFIKATION – VINMAKNING

Efter skörden kanske inte jäsningen sätts igång direkt. I ovan nämnda appellationen Amarone della Valpolicella till exempel, ska ju druvorna torka några månader innan de vinifieras. Dels ger detta ett extra arbete genom ständig kontroll i torkrummet så inte druvorna börja ruttna. Dels evaporerar ju vattnet och druvorna tappar ungefär halva sin vikt, vilket gör att det går åt dubbelt så mycket frukt för ett sådant vin.

Selektering är en annan parameter som kan göra det mer kostsamt då man inte använder all skördad frukt. Spontanjäsning med den naturliga jästen tar längre tid och bör bevakas intensivare än jäsning med tillsatt jäst.

 

  • LAGRING

Om vinet lagras i ekfat efter alkoholjäsningen blir priset högre än om det inte lagras alls. Dels kostar nya franska ekfat en hel del medan amerikanska dylika är hälften så dyra. I Rioja är det traditionellt att långlagra vinet i ekfat många år utöver fortsatt lagring i buteljen. Det kostar producenten att göra detta jobb för konsumenten eftersom betalningen för vinet inte kommer in förrän vinet släpps på marknaden många år senare.

?Neyya

 

  • FÖRPACKNING

Slutligen ska vinet buteljeras eller tappas i tetra eller plastpåse. Flaska kräver dessutom kork alternativt skruvkapsyl vars kostnad adderas till priset. Glasflaska är tyngre och blir mer kostsamt att frakta, men är absolut bäst att hålla vinet friskt och oxidationsfritt, eftersom den är tät. Plastpåse kräver dessutom mer konserveringsmedel vilket påverkar kvalitet och stil.

 

Text av Susanne Berglund Krantz

 

 

 

Inga kommentarer

    Lämna ett svar