Meny

Allmänna Villkor

Regler för bloggen
Tack för dina bloggkommentarer!
För att din åsikt ska kunna hjälpa andra kunder ber vi dig att beakta följande riktlinjer. Kommentarer och liknande, som inte följer dessa riktlinjer, måste vi ta bort från bloggen.

Vi publicerar inte:
• Svordomar och obscena uttryck
• Fascistiska, rasistiska, antisemitiska, utlänningsfientliga eller liknande politiskt radikala yttranden
• Pornografiska och sexistiska yttranden
• Uppmuntran till brott eller andra överträdelser mot svensk lag
• Varje otillåten publicering av material som skyddas av upphovsrätten
• Kommentarer, som kan locka till omåttlig konsumtion av alkohol.
• Personliga uppgifter som telefonnummer, e-post-adresser, URL-adresser
• Hänvisningar till andra vinhandlare och butiker

Genom att sända in din kommentar, garanterar du att dess innehåll är fritt från belastningar till förmån för tredje man.

Social Plugins
På vår webbplats finns insticksprogram (eller ‘social plugins’) tillgängliga från olika sociala medier, såsom “facebook.com”, “Twitter” eller “delicious” från Yahoo. Dessa insticksprogram känns igen genom respektive logotyp.

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram skapas en direkt förbindelse mellan din webbläsare och den aktuella operatörens server (t. ex. facebook. com eller twitter. com). Operatörens server överför innehållet 1 insticksprogrammet direkt till din webbläsare där det sedan direkt integreras med webbsidan.

Observera att den databehandling som sker via Facebook, Twitter och Yahoo sker utanför Europeiska Unionen. Vi kan inte påverka mängden av personuppgifter som samlas in genom användning av insticksprogram men vill informera dig om vår kännedom om behandlingen av personuppgifter:

Genom integreringen av insticksprogram får leverantören information om att du öppnat den aktuella sidan på vår webbplats. Om du är inloggad på en (/änst som Facebook Twitter eller Delicious, kan den aktuella leverantören tilldela besöket till ditt konto. Om du använder ett insticksprogram, till exempel genom att klicka på Facebooks “Gilla”-knapp eller kommenterar något, skickas informationen från din webbläsare direkt till respektive tjänsteleverantör och lagras där.

Det är möjligt för (tjänsteleverantören att se och lagra din lP-adress, trots att du inte är medlem 1 det valda sociala nätverket. Respektive leverantörs dataskyddspolicy innehåller mer information om datainsamlingens syfte och omfattning och om hur dessa uppgifter används och behandlas 1 övrigt. Här kan du även läsa mer om dina rättigheter i samband med detta:

http://www.facebook.com/policyohn
http://twitter.com/privacy
http://info.yahoo.com/privacy/se/yahoo/

Rapportera gärna kränkande eller annars olämpliga kommentarer till service@the-wine-company.se.