Meny

Dataskydd

PERSONUPPGIFTER

För att kunna genomföra din beställning hos The Wine Company, kommer du att behöva lämna dina personuppgifter (förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress samt e-postadress vid beställningar online). Dina personuppgifter kommer att användas för att The Wine Company ska kunna tillhandahålla din beställning enligt avtalet träffat mellan dig och The Wine Company och för att The Wine Company ska kunna kontakta dig med marknadsföring via post, telefon, sms, push-notiser och e-post. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för att genomföra profilering i syfte att kontakta dig med riktad direktmarknadsföring och annan marknadsföring via post, telefon, sms, push-notiser och e-post. The Wine Company kan även komma att hyra ut dina personuppgifter (förnamn, efternamn och postadress) till andra företag för att dessa företag ska kunna kontakta dig med marknadsföring. Du kan närsomhelst meddela att du inte längre vill motta sådan marknadsföring. Vi använder även tjänsten Facebook Anpassade Målgrupper för att rikta marknadsföring till dig via Facebook. Vid användning av Facebook Anpassade Målgrupper kommer dina personuppgifter emellertid att vara hashade, de kommer således inte att delas med Facebook i en form som gör att det är möjligt att identifiera dig. Den rättsliga grunden för att The Wine Company ska kunna tillhandahålla din beställning utgörs av avtalet som träffas genom att du genomför din beställning och The Wine Company accepterar denna. Den rättsliga grunden för att The Wine Company ska använda dina personuppgifter för profilering och skicka direkt marknadsföring utgörs av en intresseavvägning där The Wine Companys berättigade intresse av att marknadsföra produkter och tjänster väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Den rättsliga grunden för att The Wine Company ska kunna hyra ut dina personuppgifter till andra företag för marknadsföring utgörs av en intresseavvägning där The Wine Companys berättigade intresse av att hyra ut dina personuppgifter till andra företag för att dessa ska kunna marknadsföra produkter och tjänster väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att The Wine Company ska kunna ingå avtalet med dig, tillhandahålla din beställning och skicka riktad direktmarknadsföring och annan marknadsföring till dig. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, kommer The Wine Company inte att kunna fullgöra beställningen eller avtalet med dig och inte heller kunna skicka dig erbjudanden om The Wine Companys produkter och tjänster.

Om du väljer att betala för din beställning genom faktura, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att genomföra en kreditupplysning i syfte att göra en ekonomisk bedömning av dig inför eventuellt ingående av det kreditavtal med dig som avtalet kan komma att utgöra. Vi genomför en identitetskontroll för att säkerställa att personnummer, namn och adress överensstämmer med uppgifterna som du lämnar. Den rättsliga grunden för att genomföra kreditupplysning utgörs av samtycke som lämnas i samband med att du genomför din beställning och väljer faktura som betalningsalternativ. Om du inte samtycker till att The Wine Company får genomföra kreditupplysningen, har The Wine Company rätt att neka din beställning. The Wine Company äger även rätt att neka din beställning om The Wine Company efter kreditupplysning finner skäl att anta att du inte kommer att betala för din beställning. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke. Det kommer dock inte att påverka lagligheten av den behandling som genomförts med stöd av ditt samtycke innan det återkallades.
Personuppgifterna kommer inte att lagras längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Du har rätt att få tillgång till information om The Wine Companys behandling av dina personuppgifter och även att begära rättelse avseende felaktiga personuppgifter. Du har även rätt att utan dröjsmål få dina personuppgifter raderade och, under vissa förutsättningar, även rätt att kräva att behandlingen begränsas. I de fallen behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat, har du även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) om det är tekniskt möjligt. Dina personuppgifter kommer att delas med The Wine Companys moderbolag Hawesko GmbH och dotterbolagen i Hawesko-koncernen samt The Wine Companys samarbetspartners och underleverantörer endast i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt ovan. Sådana samarbetspartners och underleverantörer är t.ex. brevbärare, kampanjproducenter och speditörer. Dina personuppgifter kan även komma att delas med andra företag för att dessa kunna skicka marknadsföring till dig.

Om The Wine Company avser att ytterligare behandla dina personuppgifter för andra syften än för de ovan angivna, kommer The Wine Company (innan denna ytterligare behandling) informera dig om detta andra syfte och annan information som krävs enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Om du anser att The Wine Company behandlar dina personuppgifter i strid med gällande personuppgiftslagstiftning, har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifterna till Datainspektionen är: tel. nr: 08-657 61 00 och e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

The Wine Company Hawesko GmbH (502068-8825) 20247 Hamburg, Tyskland, är personuppgiftsansvarig. Om du vill få tillgång till, begära ändring/rättelse, radering eller har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss per e-mail på [service@the-wine-company.se] eller per telefon på 0049 4122 50 44 66. Detsamma gäller om du inte vill att uppgifterna ska användas för direktmarknadsföring.

The Wine Company förbehåller sig rätten att ändra denna text om behandlingen av personuppgifter. För det fall The Wine Company gör större förändringar kommer The Wine Company att meddela detta till dig på lämpligt sätt.
Vår webbplats kan innehålla funktioner kopplade till sociala medier såsom Facebook och Instagram vilka har egna personuppgiftspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner. Du hittar deras personuppgiftspolicys här: https://www.facebook.com/about/privacy/ och https://help.instagram.com/155833707900388.

COOKIES

På denna webbplats används så kallade cookies på flera ställen. Syftet med dessa cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare.

Cookies är små textfiler, som skickas till din dator och lagras av din webbläsare. De flesta cookies vi använder är så kallade sessionscookies. Sessionscookies försvinner automatiskt när du avslutar ditt besök på vår webbplats.

Cookies skadar inte din dator och innehåller inte heller virus. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Cookiedeklaration

[cookie_declaration]